Dompoisk.com
 

Объявления Статьи Новости
Поисковик
Тип
Область:
Город:
Поселок/район:
Цена от
до  
Только с фото
Продажа
Аренда
Обмен

Квартиры по областям
Авторизация
  Регистрация
Забыли пароль?

Квартиры без посредников в Киеве долгосрочно

Продажа квартир Киев без посредников! Квартиры в аренду посуточно от хозяев в Киеве, киевской области и других регионах Украины.

Доска бесплатных объявлений по недвижимости

Ежедневно пополняемая база бесплатных объявлений со всех регионов Украины, недвижимость Киева и Киевской области. Вы можете снять квартиру без посредников в Киеве долгосрочно и дешево.

Недвижимость, квартиры от хозяев в Киеве на доске объявлений DOMPOISK.COM!

Недвижимость в Ирпене


ДОГОВІР ПІДРЯДУ


Завантажити текст можна тут


Д О Г О В І Р П І Д Р Я Д У з фізичною особою № ___ м. Київ “____”______________ 200__р. _______, надалі Замовник, в особі ___ (прізвище, ім”я, по батькові) ____, що діє на підставі довіреності від “______”_200___ р. № ______, з однієї сторони, і _______ (прізвище, ім`я, по батькові) надалі Підрядник, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Замовник доручає Підряднику виконання робіт, які перелічені в п. 3 Договору, зобов`язується прийняти виконані роботи за актом і оплатити винагороду, яка передбачена п. 4 цього Договору.

2. Підрядник зобов`язується під свою відповідальність із своїх матеріалів, із матеріалів Замовника (непотрібне викреслити), якісно і в строк виконати доручену роботу і здати її Замовнику за актом.

3. Найменування робіт: _________________ ________________ ______________

4. Винагорода: _____________грн. сплачується до “_____”______ 200__р. в формі _________ _______.

5. Строк виконання робіт _______.

6. В разі невиконання Підрядником зобов`язань за цим Договором, він сплачує Замовнику штраф в розмірі 20% від розміру винагороди, визначеної в п.4 цього Договору.

7. Строк дії Договору: “____”____________200__р. по “____”____________ 200__р.

8. Адреса Замовника: __________ тел. ______________

9. Основне місце роботи ________ (посада, найменування та адреса _______ установи, організації, підприємства)

10.Підрядник: _________________ (прізвище, ім`я, по батькові) ________ (паспорт, серія, номер і дата видачі, ким виданий, _______ ідентифікаційний номер) _______ (домашня адреса, телефон) ПІДПИСИ СТОРІН ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК _____ ___ “ПОГОДЖЕНО” Заступник керівника ______________ Головний бухгалтер ______________ Спеціаліст з охорони праці та пожежної безпеки ______________ Керівник структурного підрозділу ______________


Договір реєструється у відділі кадрів, куди подається підписаним і завізованим усіма зацікавленими посадовими особами структурних підрозділів. Договір зберігається в бухгалтерії разом з ксерокопією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Відповідальність за повноту, достовірність даних при укладенні договору і своєчасність та якість виконання доручених робіт несе керівник структурного підрозділу.


Нет комментариев...

Добавьте комментарий

Ваше Имя:


Текст комментария:


обновить
картинку

Введите проверочный код:

Last-Modified: Wed, 22 May 2019 05:56:47 GMT